شرایط مرجوعی

در حال حاضر شرایط مرجوعی فقط و فقط شامل کالاهایی میشوند که در زمان تحویل آسیب دیده به دست شما میرسند به عنوان مثال کالا برای شما ارسال میشود و پس از آنکه شما کالا را دریافت نمودید کالا شکسته بوده است البته احتمال آسیب دیدگی کالا بسیار پایین میباشد زیرا تمامی ارسال های ما با پست میباشد و همچنین کالا ها بسیار با دقت بسته بندی میگردند. حال اگر چنانچه کالای مورد نظر شکسته به دستتان رسید از زمان رسیدن کالا به دست شما، 48 ساعت فرصت دارید تا فرم مرجوعی را پر نمایید همچنین حتما عکس محصول را بارگزاری نمایید.